Hjem > Sommer > FiskeFiske

I Vinje Kommune er det hundrevis av små og store vann som til sammen dekker et areal på 250 km2.

Fiske i Rauland, Telemark

Rauland, Haukeli og Vinje et stort og variert tilbud til deg. Du må kjøpe fiskekort som gjelder for det vannet du ønsker å fiske i.
Barn under 16 år kan fiske gratis – husk gyldig legitimasjon.

Her finner du fiskeguiden og informasjon om felles fiskekort i Rauland.

Uvatn og Oksatjønn ligg på ca 1000 m.o.h. Det er litt vegetasjon kring vatna men dei høver seg godt til stongfiske. Vatna har flott aure med vanleg vekt på ca. 0,5 kg.

Rorgevatn (715 m.o.h) i Øyfjell kan by på aurefiske. Fisken har bra storleik, og det er ikkje uvanleg å få fisk kring ein kilo.

Rorgevatn (715 m.o.h) i Øyfjell kan by på aurefiske. Fisken har bra storleik, og det er ikkje uvanleg å få fisk kring ein kilo.

Innsjøen Totak er ca 35 km lang, og er målt til omlag 350 m på det djupaste. Det er to fiskeslag i vatnet, aure og røye. Botnen er for det meste av sand og stein, og vatnet er særs klart og fint.

Møsstrond grunneigarlag blei stifta i 1972, og tel i dag 46 medlemmer, som rår over omlag 95% av rettane i og omkring Møsvatn.

Rauland Statsalmenning er på omlag 68000 dekar høgfjell, 1300-1600 m.o.h. og går inn på kartblad Songavatn 1414I, Møsstrond 1514-IV (Statens Kartverk) eller Hardangervidda sør-øst (I.L.Dyre Vaa).

Lognvikvatn er ikkje regulert og er 74 meter på det djupaste (ved Fundlid). Der er gode fiskestammer av aure og røye.

Lognvikvatn og Tansvatn er ikkje regulerte. Der er gode fiskestammer av aure og røye, mest røye i Lognvikvatn

Desse private og offentlege er eigedomane med på sams fiskekort for Vinje sin del av Hardangervidda: Storheller, Berunuten vest, Austre Vollane, Mogen, Li og diverse småeigedomar i og rundt Bitdal, dessutan Rauland Statsallmenning.

Haukeli Jeger og Fiskarforeining (HJFF) sitt fiskekortområde dekkjer mellom anna vatna Mannevasstjønn, Mannevatn, Holmasjøen, Poddevatna og delar av Bordalsvatn, Sandvatn og Årmotvatni (sjå kart). Alle desse vatna er på eit fiskekort.

Heile eigedomen er på ca 90000 dekar, og ligg i høgdelaget frå 900 til 1400 m.o.h. Sportsfisket, småviltjakta og dei 7 hyttene som ligg spreidde på eigedomen er opne for alle.

Fiskeguiden viser kor lett det er å få tilgang til eit spennande og variert fiske i dei mange vatna og vassdraga i kommunen, heile året.


Kjøp fiskekort på sms/nett

(Trykk for større bilde)
Du kan også kjøpe fiskekort på Inatur.no


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.