Hjem > Kontakt oss > Styret > Generalforsamling 5.6.2013Generalforsamling 5.6.2013

Innkalling til generalforsamling  i Rauland Turist A/S

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i selskapet.

Tid          Onsdag  5 juni kl.1200

Sted       Rauland Høgfjellshotell

Sak 1 / 2013 Valg av møteleder

Sak 2 / 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 / 2013 Valg av representant til å signere protokollen sammen med møteleder

Sak 4 / 2013 Styrets årsmelding

Sak 5 / 2013 Godkjenning av årsregnskapet for 2012

Sak 6 / 2013 Utviding av aksjekapitalen ved emisjon

                        Styrets forslag til vedtak

                        Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil

                         kr.320.000,- ved nytegning til pari kurs.Fullmakten gjelder til 30.juni 2014.

                         Fortrinnsrett ved nytegning etter § 4 i aksjeloven kan fravikes.Kapitaløkingen kan

                         disponeres før den er registrert i Brønnøysund.

Sak 7 / 2013 Valg. Valgkommiteens innstilling blir presentert på gen. forsamlingen

                                            -------------------------------------------

Årsregnskap , styrets årsberetning og revisjonsmelding følger vedlagt.

                                           --------------------------------------------

Etter årsmøtet vil det bli et lite seminar rundt status for  regjeringens nye reiselivsstrategi og den fylkeskommunale organisering av reiselivet i Telemark.Vi hadde dette også oppe etter gen.fors.ifjor men det har skjedd mye som vi ønsker å informere om.

 

Rauland ,10 mai 2013

Styret i Rauland Turist

Relevante dokumenter:Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.