Hjem > Kontakt oss > Artikler > IA-prisen til Attføringssenteret i Rauland


IA-prisen til Attføringssenteret i Rauland

Vinneren av IA-prisen 2013 ble Attføringssenteret i Rauland (AiR), for sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv.


Det var fem andre nominerte bedrifter til prisen, i tillegg til AiR: Skagerak Energi, Skatt Sør Kragerø, Barnehagen Gustavas hage, Gjensidige Skien, Frednes sykehjem.

Juryens begrunnelse for utnevelsene av AiR som vinner:

Virksomhetens overordnede mål om å være en inkluderende arbeidsplass, ligger til grunn for konkrete tiltak som løser de utfordringene som ansatte i ulike livsfaser er i.

Dette er balansert mot organisasjonens behov for stabilitet og gode løsninger i den daglige driften.  Det er mange eksempler på hvordan man har lykkes med individuelle tilpasninger i virksomheten, og samtidig ivaretatt driftsmessige behov.

Virksomheten har et meget lavt sykefravær og har hatt det i en årrekke. Tilrettelegging og oppfølging er en hovedaktivitet hvis ansatte opplever sviktende helse. Behov for arbeidsutprøving er satt i system både for egne ansatte og for ansatte i andre virksomheter. 

Det er til stede et vedvarende fokus på hvordan eldre arbeidstakere skal stimuleres til å fortsette i jobb, med tiltak som sørger for at ansatte selv ønsker å fortsette i arbeid.

Virksomheten fremstår som et eksempel på hvordan man kan innrette arbeidsplasser slik at de er gode og inkluderende, og samtidig kreative og utviklingsorienterte bidrag til et godt arbeidsliv.  Arbeidsmiljøet i virksomheten bærer preg av at de ansatte er satt i sentrum, og trives med å være der.

Derfor er virksomheten i alle ledd preget av godt arbeidsmiljø og godt samarbeid.  Selv sier virksomheten: «Det generelle arbeidsmiljøet er en kritisk suksessfaktor, når ansatte skal stimuleres til å fortsette i virksomheten.» Vinneren av IA-prisen for 2013 er en virksomhet som består av en klinikk og et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Klinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og leverer rehabiliteringstjenester til regionale helseforetak og NAV. Det nasjonale kompetansesenteret for arbeidsrettet rehabilitering (NK ARR) har som hovedmål å stimulere og bidra til nasjonal, faglig utvikling innen arbeidsrettet rehabilitering.

Virksomheten har lagt ned mye arbeid for å ivareta menneskene som jobber i den og har gode resultater på alle delmålene i IA-avtalen. De ansatte og arbeidsmiljøet i virksomheten skal være den viktigste ressursen for produksjonen, noe virksomheten synes å ha oppnådd. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.